Events

Vi har en række stævner i løbet af efteråret og vinteren hvor der ikke vil være åbent eller kun begrænset åbent for gæster.

28. oktober: FMgU Aftenturnering kl. 18.30 – Der er lukket for gæstespil.
30. – 31. oktober: Efterårsstævne – Der er lukket for gæsteespil.
6. november: Lørdagsspil – Der er lukket for gæstespil.
13. november: Klubmesterskab  – Vi åbner kl. 14
4. december: Lørdagsspil – Der er lukket for gæstespil.
8. januar: Lørdagsspil – Der er lukket for gæstespil.
5. februar: Lørdagsspil – Der er lukket for gæstespil.
12. – 13. marts: Danish Super 9 – Der er lukket for gæstespil.

Skulle man være interesseret i at blive medlem, og komme og træne kan man melde sig ind og få mulighed for at lære minigolf ved vores dygtige trænere. Vi har tilbud indtil 31/12.

Kontingentsatser

Under 18 år: Kr. 40 pr. måned.
Fra 18 år: Kr. 120 pr. måned. 
Ved indmeldelse opkræver vi for 4 måneder, derefter opkræver vi kontingentet kvartalsvis.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens e-mail eller ved brug af vores udmeldelsesblanket i kiosken.
TILBUD:
Pr. 1. oktober og resten af 2021 giver vi 2 måneders gratis medlemskab.
Voksne betaler 240 kr. og unge under 18 betaler 80 kr. og indmeldelsen gælder i 4 måneder. Herefter opkræver vi normal kontingentsats.