Events

Vi har følgende stævner, hvor der ikke vil være åbent for gæster:

Danske Mesterskaber på filt

Fredag den 29. april er træningsdag .
Lørdag den 30. april starter stævnet kl. 9 og slutter ca. kl. 18.
Søndag den 1. maj fortsætter stævnet kl. 8 og slutter ca. kl. 16.

Skulle man være interesseret i at blive medlem, og komme og træne kan man melde sig ind og få mulighed for at lære minigolf ved vores dygtige trænere.

Kontingentsatser

Under 18 år: Kr. 40 pr. måned.
Fra 18 år: Kr. 120 pr. måned. 
Ved indmeldelse opkræver vi for 4 måneder, derefter opkræver vi kontingentet kvartalsvis.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens e-mail eller ved brug af vores udmeldelsesblanket i kiosken.