Events

Vi har følgende stævner, hvor der vil være begrænset åbent eller ikke åbent for gæster:

  • Lørdagspil 8/10: Lukket 13.30-17.00

  • Efterårsstævne 29/10-30/10: Lukket begge dage.

  • Lørdagsspil 5/11: Lukket 13.30-17.00

  • Lørdagsspil 3/12: Lukket 13.30-17.00

  • Lørdagsspil 7/1: Lukket 13.30 -17.00

  • Lørdagsspil 4/2: Lukket 13.30-17.00

  • Danish Super 9-stævne: 10/3-12/3: Lukket alle 3 dage.

Skulle man være interesseret i at blive medlem, og komme og træne kan man melde sig ind og få mulighed for at lære minigolf ved vores dygtige trænere.

Kontingentsatser

Under 18 år: Kr. 40 pr. måned.
Fra 18 år: Kr. 120 pr. måned. 
Ved indmeldelse opkræver vi for 4 måneder, derefter opkræver vi kontingentet kvartalsvis.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens e-mail eller ved brug af vores udmeldelsesblanket i kiosken.